ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. เข้าสู่ระบบและกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ โดยให้ชื่อโดเมนเป็นไปตามนโยบายชื่อโดเมน
  2. รอผลการอนุมัติและรายละเอียดการใช้งานทางอีเมล
  3. พื้นที่เว็บไซต์มีอายุ 1 ปี จะมีอีเมลแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อต่ออายุพื้นที่เว็บไซต์

คุณสมบัติพื้นที่เว็บไซต์

  • พื้นที่เว็บไซต์ 10GB
  • อัพโหลดไฟล์ผ่าน ftp
  • Web server Apache 2.4.10
  • php version 5.6.4
  • Database client version: libmysql - 5.6.25
  • Database MariaDB 10.0.20

ติดต่อ

ฝ่ายระบบเครือข่าย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-1781
โทรสาร 0-5394-1776
อีเมล network@cmu.ac.th
facebook CMU CNOC